Italijanščina je zelo popularen jezik

italijanscinaItalijanščino govori okoli 70 milijonov ljudi. Od tega jih 60 milijonov živi v Italiji, ostalih 10 milijonov govorcev italijanščine pa so Italijani razseljeni po svetu. Italijanščina je tudi uradni jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre. Prav zaradi tega je v osnovni šoli obvezno zastopana kot drugi jezik vse od prvega razreda. Otroci v osnovni šoli od 1. do 9. razreda imajo v učnem načrtu kar 624 ur italijanščine. Učenja italijanščine se lahko lotite tudi preko spletne strani http://www.italijanscina.com/.

Read more