Predstavitev občine Šmartno ob Paki

Območje Šmartnega ob Paki se rado predstavi kot majhna občina velikih zanimivosti in izzivov. Leži v ravninskem delu spodnjega toka reke Pake v osrčju Štajerske. Je ena izmed manjših slovenskih občin, vendar je zaradi svoje lege in centralnosti občinskega središča tudi eno izmed pomembnih komunikacijskih stičišč tega dela države. Leži ob stičišču Šaleške doline z Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino, ob železniški progi Celje – Velenje in ob cesti Letuš – Velenje, komaj streljaj do avtocestnega priključka Šentrupert na štajerski avtocesti Ljubljana – Maribor.

Z novo organiziranostjo občin v Sloveniji je v letu 1994 nastala tudi samostojna občina Šmartno ob Paki, ki je razdeljena na enajst vaških skupnosti. Občinski svet sestavlja štirinajst svetnikov, sedanji župan občine je Alojz Podgoršek. Občina z nekaj več kot tri tisoč prebivalci je bila nekoč izrazito agrarno naselje, danes pa se razvija v urbanizirano naselje, območje z razvijajočo se obrtno dejavnostjo. Kraj nosi ime po stari farni cerkvi Sv. Martina z redkimi gotskimi freskami. Dan Sv. Martina je tudi občinski praznik.

Občina slovi po razvejani društveni, kulturni in športni dejavnosti. Tu domuje po Sloveniji in na tujem znano Gledališče pod kozolcem, folklorna skupina Oljka uspešno raziskuje in ohranja stare plese, pesmi, običaje in oblačila. Čebelarsko društvo je obeležilo že svojo 80 letnico delovanja, izjemno aktivno turistično društvo pa 20. obletnico. Občina je v zadnjem času spet vse bolj znana po vinogradništvu, saj domače društvo z nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbi za odličen pridelek, ki se vztrajno prebija med najbolj žlahtne pri nas. Vsakoletno Martinovanje na Martinovo soboto je zato priložnost, ki jo radi izkoristijo obiskovalci od blizu in daleč.
Lepe rekreacijske možnosti se ponujajo s sprehajalnimi potmi po okoliških bregovih, s planinsko Martinovo potjo, za katero skrbi aktivno planinsko društvo, z vzponom na Goro Oljko, z aktivnostmi v športnem parku, kjer je na voljo tudi igrišče z umetno travo, z vožnjo s kočijami, za kar poskrbijo člani domačega konjerejskega društva. Na območju občine stoji več pomnikov iz 2. svetovne vojne in spomenik žrtvam 1. svetovne vojne. Priljubljena pohodniška postojanka je lovski dom v Skornem, v zadnjem času nadvse živahno prizorišče najrazličnejšega dogajanja pa Hiša mladih v Šmartnem ob Paki. Ponuja obilo možnosti za aktivnosti in druženja pod streho in na prostem, posebej zanimivo je prizorišče pod velikim kozolcem in nova prireditvena dvorana s servisnimi prostori za Hišo mladih, ki je nastala po rekonstrukciji marofa, vse več pa je tudi mladih popotnikov, ki izkoriščajo možnosti prenočevanja v mladinskem hotelu.

Leave a Comment

20 − seventeen =