Odvetniki Celje, Ljubljana, Maribor

odvetnik-celjeOdvetništvo je del pravosodja, ki ga ureja zakon. Je častivreden poklic, ki izhaja še iz antičnih časov in se je kot takšen ohranil še do click for more danes. V odvetniških pisarnah so zaposleni odvetniki – pravniki, ki so po končani pravni fakulteti opravili še pravniški državni izpit in štiriletno prakso.  Odvetniške družbe morajo strankam nuditi nasvete v zvezi z njihovimi pravnimi problemi, la moglie offerta njihove pomoč pa mora biti podana po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih, vse podatki, ki jim jih izdajo stranke pa morajo biti v strogi tajnosti. Za ogled imenika odvetnikov in odvetniških pisarn v Sloveniji kliknite na povezavo http://www.odvetnik-pisarna.com/.

V odvetniških pisarnah se opravljajo naslednje pravne storitve: civilno pravo, finančno pravo in naložbe v tujini, kazensko pravo in prekrški, ter korporacijsko in gospodrsko pravo.  Svoje storitve in nasvete zaračunavajo v skaldu z Odvetniško tarifo, s stranko pa se lahko dogovorijo tudi za višje plačilo. Storitev zapade v plačilo po opravljeni storitvi, stranka in družba oziroma odvetnik pa se lahko dogovorita za plačilo nagrade, chaturbate ki lahko znaša do 15% prisojenega zneska. Takšni dogovori so značilni predvsem pri odškodninskih zahtevkih. Družba za svoje storitve odgovarja z vsem svojim premoženjem, pri čemer mora imeti obvezno zavarovano odgovornost pri komercialni zavarovalnici.

 

Leave a Comment

11 − three =