Sodni prevodi dokumentov za vse priložnosti

Želite prejeti lično opremljen sodni prevod, ki bo žigosan in z vrvico zvezan z izvirnikom? V podjetju Multilingual poskrbimo za sodne prevode pravnih, gospodarskih in upravnih dokumentov, za prevode letnih poročil gospodarskih družb, pooblastila članom uprave ter druge dokumente, ki jih opremimo z žigom in podpisom sodnega tolmača. Poleg tega pa vam nudimo tudi sodne prevode rojstnih listov, zdravniških izvidov, šolskih spričeval in sodnih izpisov iz registra ipd.

Read more