Italijanščina je zelo popularen jezik

italijanscinaItalijanščino govori okoli 70 milijonov ljudi. Od tega jih 60 milijonov živi v Italiji, ostalih 10 milijonov govorcev italijanščine pa so Italijani razseljeni po svetu. Italijanščina je tudi uradni jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre. Prav zaradi tega je v osnovni šoli obvezno zastopana kot drugi jezik vse od prvega razreda. Otroci v osnovni šoli od 1. do 9. razreda imajo v učnem načrtu kar 624 ur italijanščine. Učenja italijanščine se lahko lotite tudi preko spletne strani http://www.italijanscina.com/.Pozitivno je tudi to, da imajo vseskozi možnost uporabe obeh jezikov. Prav tako pa se seznanijo tudi z obema kulturama. V Sloveniji govorijo tekoče italijansko v slovenskih obmorskih občinah Koper, Izola in Piran. Prav tako se na tem območju zahteva za številne službe znanje italijanskega jezika. Italijanščina je uradni jezik tudi na Hrvaškem, in sicer v Istri, kjer je prav tako zastopana italijanska manjšina. Je tudi uradni jezik v Vatikanu, San Marinu ter v švicarskih kantonih Ticino in Graubünden (it. Grigioni). V Vatikanu je drugi uradni jezik, saj prvo mesto zaseda latinščina. Italijanščina spada med romanske jezike. Razvila se je iz firenškega knjižnega jezika, v katerem so napisana številna nepozabna književna dela Italije (Božanska komedija, Dekameron …)

Leave a Comment

four + three =